Landsbygdsnätverket

Utvärdering av Halvtidskonferens 18 januari 2018

EIP-Agri har som övergripande mål en konkurrenskraftig och hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och rennäring via ett ökat antal innovationer. Målet är också att bygga broar mellan den praktiska verksamheten, forskning och rådgivning.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.