Landsbygdsnätverket

Utvärdering av Kunskaps- och innovationstorget på Elmia

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten, dina synpunkter är viktiga för oss!

1. Hur upplevde du informationen du fick i förväg om Kunskaps- och Innovationstorget?
1. Hur upplevde du informationen du fick i förväg om Kunskaps- och Innovationstorget?2. Hur upplevde du arrangemangen på plats (ytor, placering, glasburar, förråd)?
2. Hur upplevde du arrangemangen på plats (ytor, placering, glasburar, förråd)?3. Hur upplevde du att det fungerade i montrarna?
3. Hur upplevde du att det fungerade i montrarna?