Landsbygdsnätverket
Ragni Andersson och Lisa Blix Germundsson i ett mässtält framför en roll-up med information om innovationsstödet EIP-Agri

Foto Inger Pehrson

Innovationssupporten EIP-Agri

Innovationssupporten finns till för dig som är intresserad av innovationsstödet EIP-Agri. Vi pratar gärna med dig om möjligheten att utveckla din idé till en produkt eller tjänst. Det är viktigt att projektets syfte är att skapa nytta för företagare inom jordbruk, trädgårds- eller rennäring.

Vad du kan få hjälp med

  • Du får hjälp med att förstå de olika stegen i att utforma ett innovationsprojekt och söka innovationsstödet.
  • Supporten kan också tipsa om forskningsresultat och erfarenheter som finns sedan tidigare.
  • Behöver du få tips på deltagare till din innovationgrupp  kan du  be om det hos innovationssupporten.

Kontakta oss!

Innovationssupporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du väljer själv vem av oss du vill kontakta. Du kan nå oss på telefon under kontorstid, ungefär mellan 8.00 och 17.00 på vardagar. Du kan också skicka ett mejl.

Vi kan alla svara på allmänna frågor om innovationsstödet EIP-Agri. Nedan ser du vilka specifika områden vi har hand om.

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Det här gäller för innovationssupporten

  • Innovationssupporten ingår inte i Jordbruksverket. Det är en kostnadsfri tjänst som Landsbygdsnätverket erbjuder dig som vill söka innovationsstödet. Syftet är att det ska komma in så bra ansökningar som möjligt.
  • Innovationssupporten företräder dig och ska se till ditt bästa.
  • Innovationssupporten har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring material och underlag om din idé, det vill säga all information som du delar muntligt eller skriftligt när du har dialog med innovationssupporten
  • Alla idéer leder inte till ett innovationsprojekt som kan få stöd från EIP-Agri. Det är innovationssupportens uppgift att avråda dig från att fortsätta jobba med en ansökan ifall din projektidé inte verkar rymmas inom de regelverk som gäller. Du kan då få tips på vart du ska vända dig i stället.
  • Vi kan inte skriva er ansökan. Men vi kan, efter överenskommelse, titta på ert utkast och ge förslag på förbättringar och kompletteringar.