Landsbygdsnätverket

Mötesplats AKIS

Varje år anordnas Mötesplats AKIS. Den finns till för alla som på ett eller annat sätt jobbar med de svenska kunskaps- och innovationssystemen för lantbruk (AKIS). Här har vi lagt upp material som du kan ha nytta av.

Vad är AKIS?

AKIS handlar om kunskaps- och innovationsfrämjande i de gröna näringarna. AKIS är ett internationellt begrepp som står för Agricultural Knowledge and Innovation Systems.
Läs mer om AKIS.

Kontakt

Har du frågor om Mötesplats AKIS?
Kontakta innovationscoach Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket, tel. 070-584 55 99.

2024 var temat att bilden av AKIS klarnar. Ett evenemang för alla de som arbetar med kunskap, innovation och utveckling av svenskt lantbruk.

Syftet med dagen?

Deltagarna fick en bred översikt om vad som händer på området. I år fick insatser inom Strategisk plan ta stor plats. Såväl Jordbruksverket som olika kunskapsnav finansierade via Strategisk plan lägesrapporterade och berättade om hur de bidrar till utveckling och innovation.

Vad kom fram?

Ett forsatt arbete hänger ihop med att det behövs jobbas för att minska överlapp och att många gör samma saker, det vill säga att öka samverkan, samarbete, nätverkande och kommunikation mellan aktörer. Likaså att öka lärandet inom- och mellan organisationer och system. Exempelvis efterfrågades samordning och samarrangemang av konferenser och andra evenemang där man skulle kunna ha stora nationella ämnes- eller temakonferenser med parallella spår.

Vad ska vi prioritera kommande år för att utveckla vårt svenska AKIS?

Läs sammanfattningen av de inspel som kom fram under dagen Pdf, 205.4 kB, öppnas i nytt fönster..

2023 var temat finansiering. Många organisationer inom de svenska kunskaps- och innovationssystemen för lantbruk (AKIS) är beroende av att söka pengar till projekt och verksamheter.

Syftet med dagen?

För att underlätta genomtänkta, effektiva samarbeten och ansökningar presenterades en överblick av var pengar finns att söka, och när de finns tillgängliga. Syftet med dagen var därför att ge en översikt över några för AKIS relevanta myndigheters/organisationers uppdrag och roller samt att ge en inblick i finansieringsmöjligheter.

Vem var med?

Jordbruksverket, Tillväxtverket, Formas, Vinnova, Sametinget, Länsstyrelserna, Stiftelsen Lantbruksforskning, samt Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien gav korta presentationer över sina respektive finansieringsmöjligheter och erbjudanden.

Vad kom fram?

De svarade på frågorna: Vilka medel finns? Vem kan använda vilka medel? Hur kanaliseras olika medel? När sker utlysningar och upphandlingar? Finns det planer för vad som ska utlysas och när? Hur ser dessa i så fall ut?

Vill du få presentationerna om finansieringsmöjligheter?

Presentationerna innehåller länkar och instruktioner som är till hjälp när du ska söka finansiering. Vill du ha dokumentationen mailad till dig, så kontakta jennie.cederholmbjorklund@jordbruksverket.se

Vad ska vi prioritera kommande år för att utveckla vårt svenska AKIS?

Läs sammanfattningen av de inspel vi fick under dagen Pdf, 169.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Vad är AKIS?


Magnus Ljung, SLU RådNu intervjuar doktoranden Lisa Blix Germundsson från Institutionen för människa och samhälle, SLU i Alnarp.
Länk till faktablad: Vad är AKIS? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital kompetens-utveckling


Ett samtal med Magnus Ljung, Maria Lingaas och Therese Östrand, SLU RådNu om digitala insatser i kompetensutveckling.

Vi måste lyfta mervärdet av svenskproducerat


Julia och Elin Bengtsson är uppväxta på Björsjö gård som är en kött- och skogsgård utanför Kinnared i Hallands inland.
Länk till Facebook: Björsjö gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motverka bromsklossar


Robbe Ceelen, ägare av RC Lantbruk - service inom mjölkproduktion i Kramfors. Det gäller att vara i framkant för att företag ska ha en chans att överleva.

Så här lockar vi mål-grupper till våra aktiviteter


Länsstyrelsen i Östergötland når ut till sina målgrupper på Instagram.

Förstudie om innovationssystem


Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena berättar om hur vi kan bygga ett starkare innovationssystem inom livsmedelsproduktion.
Länk till webbplats: Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsnav animalieproduktion


Jørgen Korning, enhetschef Jordbruk och trädgård på RISE (Research Institutes of Sweden). Vad är ett kunskapsnav , vad innehåller det och hur fungerar det?
Länk till webbsida: Svensk animalie-sektors konkurrenskraft ska utveck-las med nationellt kunskapsnav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förstudie kunskapsnav företagsledning, entre-prenörskap, innovation


Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning i Alnarp berättar om innovationer och entreprenörskap.
Länk till förstudien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell kompass för livsmedel


Camilla Bender Larson, närings-utvecklare på Jordbruksverket, berättar om ett nytt kunskapsnav som är på gång om matkultur och livsmedel – Kompass.
Länk till webbplats: Smaka Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart är vi på väg?


Kristian Wirsén, på uppdrag av SISP (Swedish Incubators and Science Parks) pratar om hur vi höjer innovationsförmågan i den svenska livsmedelssektorn.
Länk till webbplats: SISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.