Landsbygdsnätverket
Vy över hamnen i Träslövsläge.

Fiskebåtar i Träslövsläge. Foto: Elin Gunve.

Kan yrkesfisket locka turister?

I rapporten: Kan Yrkesfisket locka turister? En analys av hamnarna i Skillinge och Träslövsläge redovisas en studie av om yrkesfisket bidrar till
att locka turister till svenska kustsamhällen. Studien har utförts av AgriFood Economics Centre.

Rapporten belyser både hur turistnäringen ser på fiskets betydelse för turismen och vad turisterna själva upplever är viktigast för deras val att besöka samhället. Detta görs genom djupintervjuer med representanter för turistnäringen och enkäter till turister i hamnen. Därigenom kan rapporten ge en fyllig bild av turismen i de två fiskesamhällena och på hur olika intressenter ser på fiskets roll för turismen. Rapporten kan användas både i arbetet med att utforma hamnområden som är attraktiva för turister och som underlag för hur hamnarna som turistdestination påverkas av åtgärder inom fiskeriförvaltningen.

Studien om yrkesfiske och turism har genomförts med finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, som ställts till förfogande genom Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

Länk till mer information

AgriFood. Rapport 2020:4: Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge Länk till annan webbplats. (länken öppnas i nytt fönster).

Staffan Waldo, Johan Blomquist, Ines Masinovic, Kristian Sundström, Åsa Waldo.
AgriFood Economics Centre. Rapport 2020:4