Landsbygdsnätverket

Lucka 19

Idag gör vi ett besök på den marina kolonilotten Flytevi i Göteborg där man testar att odla sjömat i en stadsnära havsodling.

En marin kolonilott är en odlingsplattform i havet för odling och förvaring av råvaror. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men istället för potatis och morötter odlas alger och musslor.

Kolonilotten Flytevi är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs stad och används som en pedagogisk resurs dit skolklasser kan komma och ha lektioner. De får testa på hur det är att vara havsbonde för en dag och bland annat lära sig om vilka förutsättningar som krävs.

Bild på vattenyta med texten "Sjömatens Julkalender 2023" ovanpå.

Publicerades