Landsbygdsnätverket

Viktiga länkar på nätet

Här finner du länkar till viktiga myndigheter och EU-relaterade organisationer som är relevanta för dig som jobbar med havs- och fiskerifrågor.

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiske Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maritime Affairs Fisheries - Online Magazine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FARNET

Farnet är det europeiska samarbetsorganet för fiskeområden samt leaderområden med medel från europeiska havs- och fiskerifonden.

Farnets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket

Blå bioekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsfiske Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och fiskeriprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt ledd utveckling - nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenbruk - nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenbruksportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Ministerrådet

Arbetsgruppen för fiskerisamarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Fisk och skaldjur i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategin för Östersjöregionen

Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

Strategins webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska leaderområden med havs- och fiskerifonden

Besök gärna de här svenska leaderområdenas webbplatser.

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leaderområde Vindelälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Mittland Plus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Gästrikebygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Stockholmsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskeområde Vänern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Bohuskust och gränsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Vättern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt Ledd Utveckling Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydost Leader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Gute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Nordvästra Skåne med Öresund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Sydöstra Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenmyndigheterna

De fem vattenmyndigheterna leder vattenförvaltningsarbetet och samordnar det arbete som länsstyrelserna gör genom beredningssekretariaten.

Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.