Landsbygdsnätverket
En salladsbuffé.

Hållbara offentliga måltider

De tre miljoner skattefinansierade måltider som varje dag serveras inom förskola, skola, vård och omsorg i Sverige har stor betydelse i människors liv! Mer än var tionde måltid i en människas liv är en offentlig måltid. De offentliga måltiderna ger inte bara mat i magen. De främjar också god hälsa, utjämnar socioekonomiska skillnader, ger struktur åt dagen och är ett tillfälle för möten, samtal och lärande.


De offentliga måltiderna har dessutom en strategisk funktion på lokal, regional och nationell nivå – i arbetet med att stärka inhemsk primärproduktion, företagande inom gröna och blå näringar, uppnå miljö- och klimatmål samt bidra till ökad försörjningsförmåga och krisberedskap. Att välja svenska livsmedel är också ett sätt att främja levande landsbygder.

MATtanken är en projektfinansierad verksamhet som startade via en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket år 2017.

Genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte – alla aktörer i kedjan – bidrar MATtanken till att på nationell nivå driva arbetet med hållbara offentliga måltider.

Finansieringen de första åren skedde med hjälp av medel från EU:s landsbygdsprogram och medfinansiering från LRF och Sveriges konsumenter.

MATtanken har en egen webbplats, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan läsa mer om vårt arbete med SILO, livsmedelsstatistik - offentlig sektor, att stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap, erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider, med mera.

MATtankens logotyp och symbol för EUs landsbygdsprogram

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.