Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj

Ekomjölken kompletterades med egen biogas

Redan när Eva och Torgny Vidholm tog över Trägsta mjölkgård i jämtländska Hallen 1996 så fanns planer på att göra verksamheten så miljövänlig som möjligt.

Det dröjde dock till 2008 innan möjligheten fanns att ställa om till ekologisk mjölkproduktion. 

Fossilfrikampanj maj 2019

Fyra år senare investerade de i en biogasanläggning. Inspiration fick de från andra lantbrukare i Jämtland som satsat på biogas och Mats Gustafsson som projekterat flera gårdsbaserade biogasanläggningar var en viktig rådgivare.

Anläggningen producerar el och värme till gårdens byggnader.

Vad gick bra?

Fossilfrikampanj maj 2019

– Det var mycket jobb, men vi fick stöd och hjälp från många, bland dem Mats Gustafsson. Dessutom gjorde vi satsningen tillsammans med flera andra gårdar och blev på det sättet en starkare förhandlingspart.

Vad gick mindre bra?

– Vi lyckade inte hålla tidsplanen, men främst på grund av att vi tvingades prioritera ett nytt fodersystem. Anläggningen kräver mycket tillsyn, det ska man vara medveten om.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …information om nyttan med biogasproduktion kunde spridas bättre. Att investeringsstödet finns kvar är helt nödvändigt.

Text: Jakob Hydén
Foto: Elina Löfholm

FAKTA
Verksamhet:
Ekologisk mjölkproduktion och skogsbruk
Areal: Med arrenden 340 hektar åkermark, 1100 hektar produktiv skog
Antal anställda: Fem heltidsanställda
Energiproduktion: Biogas
Produktion: 825 000 kwH
Investeringskostnad: Drygt 4 miljoner kronor (cirka 2 miljoner kronor efter investeringsstöd)
Kontaktperson: Torgny Widholm, 070-685 45 92

Publicerades