Landsbygdsnätverket
Kollagebild. Människor som dricker kaffe i  ett snölandskap, varav en av dem är klädd i samiska kläder. Till höger syns en porträttbild på Jessica Wennberg.

Bild från en studieresa med tema Kulturturism. Foto: Joel Henriksson, Korpics / Privat

Gränsöverskridande samarbete gav mersmak i Tornedalen

20 nya företag, en rad nya attraktiva produkter och tjänster och inte minst en nyfunnen tro på vad en utsuddad gräns kan innebära för samarbete och entreprenörskap. Det är några av vinsterna med Tornedalen 2020:s gränsöverskridande turismprojekt i Sverige och Finland.

Projektet startade sommaren 2017 och hade som syfte att öka samverkan mellan finska och svenska aktörer, få fram fler entreprenörer och skapa tillväxt i besöksnäringen.

– På den finska sidan har man länge varit kända för sin starka besöksnäring som har lockat besökare från hela världen. På den svenska sidan har vi likadana förutsättningar, potentialen finns där, men vi har inte lyckats på samma sätt. Då kändes det naturligt att titta lite närmare på vad våra grannar har gjort, säger projektledare Jessica Wennberg.

Sänkta trösklar

Projektet fick medel ur Landsbygdsfonden. Tornedalen 2020 stod som projektägare och med sig hade de bland annat de fyra kommunerna i leaderområdet – Kiruna, Övertorneå, Pajala och Haparanda – liksom länsstyrelsen, ett antal föreningar samt två leaderområden i Finland.

Främst på agendan stod att hitta nystartade eller potentiella företagare inom besöksnäringen. Dessa erbjöds individuell coachning, men även gemensamma idéverkstäder där mer rutinerade företagare delade med sig av sina erfarenheter.

– Mycket handlade om att sänka trösklarna och avdramatisera. Budskapet var att detta kan alla göra, om man har rätt vilja och inställning. Och att det finns massor av hjälp att få längs vägen. Det blev jättehärliga och inspirerande träffar, säger Jessica Wennberg.

Parallellt genomfördes flera tematiska studieresor i Sverige, Finland och Norge, där blivande och nystartade företagare fick träffa andra aktörer i branschen. I projektet anordnades också workshops och man spelade in ett antal filmer.

20 nya företag

Slutresultatet blev över förväntan. 20 nya företag startades, flera av personer under 30 år, en rad nya produkter skapades som ökade näringens konkurrenskraft internationellt och dessutom kunde 3 600 nya gästnätter kopplas till projektet. Företagarföreningen Original Lapland grundades, med medlemmar från Sverige och Finland. Dessutom ledde projektet till att de fyra kommunerna gick samman i en ekonomisk förening med syfte att anlägga och förvalta nya leder.

Så här i efterhand konstaterar Jessica Wennberg att det gränsöverskridande samarbetet med Finland hade flera vinster. Framför allt genom att det rev barriärer.

– En viktig insikt var nog att skillnaderna inte är så stora egentligen. Det är så lätt annars att peka på grannen och säga att där är allt annorlunda, men så är det inte. För många i branschen blev det en aha-upplevelse som öppnade upp för fler och tätare samarbeten.

Text: Jakob Hydén

Fakta: Samverkan för utveckling av besöksnäring i Tornedalen

Leaderområde: Tornedalen 2020. Länk till hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare: Tornedalen 2020. Länk till hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Jessica Wennberg

Projekttid: 2017-06-13 – 2019-12-31-12-31

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden.

Publicerades