Landsbygdsnätverket

Statistik och metodhandbok

Ungas delaktighet i landsbygdsprogrammet - programperioden 2007-2013 var det för få unga personer som drev projekt, fick pengar och som var med och fattade beslut om pengarna inom landsbygdsprogrammet. 2014-2020 behöver vi jobba tillsammans!

Rapport nr 1 (2)

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Politik & program

Utgivningsdatum


Antal sidor

16 

Taggar