Landsbygdsnätverket

Arbetsgruppsmöte för Hållbara blå näringar

Onsdag den 7 juni kl. 10-15 i Stockholm.

Möte med arbetsgruppen för hållbara blå näringar.

 

Publicerades