Landsbygdsnätverket

Boendeinventering

Inventering gav positiva besked - potentialen för att hitta bostäder på landsbygden åt nyanlända är stor.

Artikel

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Integration

Utgivningsdatum


Antal sidor