Landsbygdsnätverket

Checklista integration

Länsstyrelse- och leaderhandläggare för landsbygdsprogrammet har möjlighet att använda den här checklistan som stöd i arbetet att arbeta för mer integration på landsbygden. Checklistorna är tagna ur en längre rapport skriven av Urban Laurin.

Broschyr

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Integration

Utgivningsdatum


Antal sidor

12