Landsbygdsnätverket

Exempelansökan - Budget

Hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Innovation & utveckling

Utgivningsdatum


Antal sidor