Landsbygdsnätverket

Exempelansökan - Checklista till ansökan om utbetalning av projektstöd

Hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Innovation & utveckling

Utgivningsdatum


Antal sidor