Landsbygdsnätverket

Fler unga i gröna näringar

Om ägarskiften - en översikt av forskning, framtidsstudier och arbete som gjorts för att ta fram goda exempel på företagsöverlåtelser och nystart av företag i de gröna näringarna.

Rapport

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Företagande & förutsättningar

Utgivningsdatum


Antal sidor

10