Landsbygdsnätverket

Förutsättningar för integration på landsbygden

En kvalitativ intervjustudie om möjligheter och hinder för utrikes-föddas integration på landsbygden i Sverige.

Uppsats Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Författare

Andréa Kihl

Kategori

Integration

Utgivningsdatum


Antal sidor

51