Landsbygdsnätverket

Högre kvalitet på livsmedel

Sex regionala möten med initierade personer i samtal om viktiga livsmedelskvalitetsfrågor. Med 10 sammanfattande insikter.

Dialograpport

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Mat & livsmedel

Utgivningsdatum


Antal sidor

28 

Taggar