Landsbygdsnätverket

Högre kvalitet på livsmedel - 10 punkter

En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som köpts in för skattepengar – exempelvis på sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden. Årligen köps det in livsmedel till de offentliga köken för cirka åtta miljarder kronor. Hanteringen av den offentliga maten är en omfattande och viktig verksamhet som påverkar matmarknaden i stort.

Faktablad

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Mat & livsmedel

Utgivningsdatum


Antal sidor

Taggar