Landsbygdsnätverket

Högre kvalitet på livsmedel - kortversion

En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som köpts in för skattepengar – exempelvis på sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden. Årligen köps det in livsmedel till de offentliga köken för cirka nio miljarder kronor. Hanteringen av den offentliga maten är en omfattande och viktig verksamhet som påverkar matmarknaden i stort. Landsbygdsnätverket har tagit fram en ”Kartläggning av utvecklingsarbete”. Enkätsvar från 118 kommuner och 17 landsting samt 15 djupintervjuer.

Sammanfattning av rapport

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Mat & livsmedel

Utgivningsdatum


Antal sidor

26 

Taggar