Landsbygdsnätverket

Så skapas möjligheter för utrikesfödda kvinnor på landsbygden

En rapport gjord av Valbona Shala på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration.

Författare

Valbona Shala

Kategori

Integration

Utgivningsdatum


Antal sidor

13