Landsbygdsnätverket

Stöd till etniska organisationer

Den här rapporten är skriven ufrån ett projekt som pågick mellan 2017 och 2019.

Brödtext

Författare

Asha Ismal, Jan Runfors och Nikola Vojnovic.

Kategori

Integration

Utgivningsdatum


Antal sidor

11