Landsbygdsnätverket

Vad kan ullbaggevinnarna lära oss?

Entreprenörskap är en viktig källa för sysselsättning, näringslivsdynamik och strukturomvandlingar, därför är det viktigt att förstå entreprenörskap på landsbygden. Många företag på landsbygden har svårt att överleva och vi behöver lära av de goda exemplen, till exempel från de företag som presenteras här!

Rapport

Författare

Caroline Wigren-Kristoferson

Kategori

Företagande & förutsättningar

Utgivningsdatum


Antal sidor

16