Landsbygdsnätverket

Värden i svenskt yrkesfiske

Rapport om vilka värden som finns i olika typer av svenskt yrkesfiske och hur dessa värden kan användas i fiskeriförvaltningen.

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket vill medverka till att öka kunskapen om de värden som genereras av svenskt yrkesfiske för att våra politiker och tjänstemän på myndigheterna ska kunna fatta väl informerade beslut. Som ett första steg i detta arbete har vi bett AgriFood att ta fram en rapport som beskriver de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med och den kunskap som finns om dessa, samt identifierar existerande kunskapsluckor, dvs en kartläggning av kunskapsläget.

Författare

Staffan Waldo, Ida Lovén

Kategori

Fiske & vattenbruk, Företagande & förutsättningar

Utgivningsdatum


Antal sidor

78