Landsbygdsnätverket

Visste du att det går att skapa konkurrenskraft inom jordbruket via kulturmiljön?

Erfarenheter visar att det går att få en extra inkomst till företaget genom att inkludera kulturmiljön i arbetet. Det ger också en ökad helhetskänsla i verksamheten. 10 goda råd!

Flyer

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Klimat & miljö

Utgivningsdatum


Antal sidor