Landsbygdsnätverket

Foton Agro Sörmland.

AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Välkommen till en temadag den 7 mars i Eskilstuna där vi lyfter exempel på innovationssystem, digitalisering, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Hur kan innovation, entreprenörskap och digitalisering bidra till lantbrukets omställning för att möta nuvarande och framtida utmaningar?

Hur kan vi som aktörer i kunskaps- och innovationssystemet (AKIS) bidra till utvecklingen och samtidigt säkra lantbrukets lönsamhet?

Hur anpassar vi innovationssystemet för att ta tillvara och hjälpa till att utveckla alla idéer som finns på ”gräsrotsnivå”, det vill säga bland lantbrukarna själva?

Vad menar vi med digitalisering och vem är intresserad av vilken data? Vilka möjligheter ger ökad digitalisering?

Vi bjuds på exempel på innovationssystem, tvärfunktionellt arbete och praktiska case, samt arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Träffen arrangeras av Landsbygdsnätverket i samverkan med Agro Sörmland, Agronod, Analysys Mason och Jordbruksverket.

Datum och tid

Tisdagen den 7 mars 2023. Klockan 9.00-15.30. Kaffe från 8.30.

Plats

Munktellmuséet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Munktellstorget, Eskilstuna.
Det är möjligt att delta digitalt fram till eftermiddagens workshop, se program nedan. Möteslänk skickas till anmälda deltagare några dagar innan träffen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - senast den 28 februari

Kontakt

Cilla Krantz, Agro Sörmland.
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.

Program

08.30 Kaffe
Moderator: Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

 • 09.00
  Välkommen och introduktion
  Agro Sörmland, Analysys Mason, Landsbygdsnätverket m.fl.

 • Bakgrund till satsning på kunskapsnav och databasinfrastruktur
  Frida Sporre, Jordbruksverket

Block 1: Innovation och entreprenörskap

 • Introduktion block 1. Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

 • Huvudpunkter från Jordbruksverkets förstudie kring kunskapsnav för företagsledning, entreprenörskap och innovation. Maria Tunberg, Analysys Mason

 • Rapporten "Översyn av det regionala innovationsstödet" – hur tar vi vara på resultatet?
  Emma Hanson, Region Sörmland

 • 9.50 - 9.55 PAUS

 • Gräsrots-modellen - fyller gapet mellan idébärare och innovationssystem
  Cilla Krantz, Agro Sörmland och Åsa Öberg, Åsa Öberg konsult AB

 • ”Self Sustainable Farm”, exempel på idéutveckling med gräsrotsmodellen
  Dan Jonsson, Edeby gård

 • Frågor samt Summering block 1. Jennie Cederholm Björklund

 • 10.30 - 10.50 PAUS

Block 2: Digitalisering inom lantbruket

 • Introduktion block 2. Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

 • Framtidens jordbruk. Johan Wågstam, Lantmännen

 • Digitaliserat jordbruk. Anna Rydberg/(Jonas Engström), RISE

 • Huvudpunkter från Jordbruksverkets förstudie kring kunskapsnav för digitaliserat jordbruk. Maria Tunberg, Analysys Mason

 • Digitalisering i det praktiska lantbruket – exempel från Abbotnäs Säteri
  Mattias Larsson, Abbotnäs Säteri

 • Kort uppsummering av förmiddagen och info om lunch
  Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

12.00 – 13.00 Lunch

 • Exempel på digitaliseringsprojekt inom Agro Sörmland
  Johan Varenius, Agro Sörmland

 • Datadelning - en nyckel till framtidens lönsamma jordbruk
  Lisa Brandrup-Wognsen, Agronod

 • Workshop för deltagare på plats (inklusive kaffe) – datadelning för framtidens lönsamma jordbruk. Lisa Brandrup-Wognsen, Agronod och Maria Tunberg, Analysys Mason.

 • Summering och reflektion. Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

15.00 - 15.15 Avslutning
Alla aktörer

Publicerades