Landsbygdsnätverket
Collage på de tre medverkande talarna.

Digitalt panelsamtal: Demokrati för alla i landsbygder

Ett samtal om det demokratiska utrymmet som unga har i landsbygder. Torsdag 18 november kl. 14.00.

Under samtalet kommer paneldeltagarna diskutera civilsamhällets och föreningslivets roll i att inkludera unga i landsbygder och möjligheter/utmaningar unga har som nästa generation,
drivkraften och arvtagare.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medverkande

Porträttfoto på Maja Adolfsson

Maja Adolfsson är doktorand i Sociologi vid Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygder och är samfinansierat av riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Porträttbild på Sima Benni.

Sima Benni är projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Sima driver projektet Av Unga För Unga där hon hjälper unga i Hylte att starta egen förening, driva projekt eller starta en studiecirkel. Projektet handlar om stödja ungas ledarskap, organisering och arrangörskap.

Porträttbild på Jeff Jonsson.

Jeff Jonsson, Utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Arbetar med frågor som rör demokrati och ungas delaktighet, inkludering och inflytande i samhället. Projektledare för MUCF:s nordiska projekt Nabo – ungas sociala inkludering i Norden.

Publicerades