Landsbygdsnätverket
Åkerlandskap.

Foto: Roine Magnusson, Scandinav Bildbyrå.

Greppa Näringen och närings-belastning - om rådgivning, utvärderingsresultat och rekommendationer

Lunchwebbinarium den 30 januari 12.00-13.00

För att utvärdera rådgivningen inom Greppa Näringen på nationell nivå undersöks växtnäringsbalanserna hos gårdar som har fått rådgivning mellan åren 2001–2020.

I webbinariet den 30 januari diskuteras hur utvärderingsresultaten och rekommendationerna på nationell nivå kan tas om hand av olika aktörer inom Greppa Näringen.

Publicerades