Landsbygdsnätverket

Fotograf DOTSHOCK, Mostphotos.

Informationsträff om EIP Agri

Har du en innovativ idé och vill söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt? Under träffen kommer medarbetare från Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket informera om stödet och besvara alla frågor.

Sverige satsar 525 miljoner under programperioden 2023–2027 på stöd som syftar på att ta fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Datum och tid

8 februari 2024, klockan 9.30-11.30.

Plats

Träffen är digital. Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan träffen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats. - senast den 31 januari.

Kontakt

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.
Arne Bergh, Näringsutvecklingsenheten Jordbruksverket.

Publicerades