Landsbygdsnätverket

Klimat, miljö och hållbarhet i Leaderstrategier

I stora delar av Sverige genomför Leader viktiga insatser inom klimat och miljö. Och inför programperioden 2023-2027 har många Leaderområden ambitionen att bli en ännu mer kraftfull aktör inom landsbygdsutveckling med fokus på hållbarhet, miljö och klimat. Därför bjuder Landsbygdsnätverket nu in till en workshop som stöd i det pågående strategiarbetet.

Publicerades