Landsbygdsnätverket

Kurs: Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

Den 28-30 mars på Marstrands havshotell.

Kursen är riktad till dig som tjänsteperson på myndighet som på ett eller annat sätt arbetar med vattenbruksfrågor, också inkluderat dig som arbetar med rådgivning eller tillsyn.

Mer information och anmälan kommer läggas ut här Länk till annan webbplats.

Arrangörer:
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Landsbygdsnätverket, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) & SLU Aquaculture

Publicerades