Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Styrgruppen har sammanträde onsdagen den 24 november, klockan 13-17.

Styrgruppen består av 15 ledamöter som alla representerar olika nyckelaktörer i nätverket. Styrgruppen har i uppgift att göra prioriteringar för arbetet utifrån medlemmarnas initiativ och följa upp att nätverket levererar förväntade resultat.

Vill du ta del av det senaste styrgruppsprotokollet?
Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se så får du den som en PDF.

Detta är Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Publicerades