Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Styrgruppen har ett digitalt sammanträde, uppdelat på två halvdagar:
Tisdagen den 14 september, klockan 09-12
Onsdagen den 15 september, klockan 09-12

Styrgruppen består av 15 ledamöter som alla representerar olika nyckelaktörer i nätverket. Styrgruppen har i uppgift att göra prioriteringar för arbetet utifrån medlemmarnas initiativ och följa upp att nätverket levererar förväntade resultat.

Vill du ta del av det senaste styrgruppsprotokollet?
Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se så får du den som en PDF.

Detta är Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Publicerades