Landsbygdsnätverket
Collage med tre bilder, två bilder på fiskar och en bild på en hand som målar siffran 3 på en båt.

Lunchcafé – Kunskapssök i grannland

Det sker idag en avveckling inom det småskaliga fisket. Finns det möjligheter att vända utvecklingen? Digitalt samtal 7 september kl. 12.00 - 12.45.

Skärgårdarnas riksförbund har genom SydostLeader genomfört ett projekt med syfte att undersöka hur regelförenklingar kan bidra till att stärka småskaligt yrkesfiske. Projektet har genom enkäter, platsbesök och intervjuer i våra grannländer hämtat exempel på hur enklare regler från myndigheter liksom andra initiativ kan underlätta det småskaliga fiskets överlevnad. I projektet ingår också en samlad beskrivning av det svenska fiskeregelverket sammanställd av SLUA Aqua.

Vi fiskar i samma hav och under EU:s gemensamma fiskeripolitik, men vardagen ser olika ut i länderna för de yrkesfiskare som verkar med små fartyg och nära kusten, med fokus på konsumtionsfisk. Många gånger har det småskaliga fisket stor betydelse för lokalsamhällets näringsliv, profil och hamn. Avvecklingen av det småskaliga fisket sker nu, dag för dag, båt för båt. Finns det möjligheter att vända utvecklingen?

Häng med och samtala med Jonas Nilsson från Skärgårdarnas Riksförbund den 7 september klockan 12.00 - 12.45.

Rapporten publiceras i anslutning till webbcaféet.

Anmäl dig på denna sida Länk till annan webbplats.


Publicerades