Landsbygdsnätverket

Lunchkafé för livskraftiga landsbygder

I höst ordnar Landsbygdsnätverket tillsammans med Tillväxtverket fyra lunchkaféer för livskraftiga landsbygder. Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Vi vill medverka till att vi alla utvecklar landsbygdsperspektivet i våra verksamheter.

På lunchkaféet den 20 oktober medverkar goda exempel från Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Värmland, Region Västmanland/Region Gävleborg och Region Västra Götaland/Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kom och var med i samtalet och lär dig mer genom att ta del av exempel som handlar om samverkan i Västra Götaland, hur hela Västerbotten kommer med i länets folkhälsoarbete, om digitalisering i små företag, om myndighetsnätverk och hur Länsstyrelsen i Värmland har ett landsbygdsperspektiv i sina beredningar av ärenden.

Läs med och anmäl dig på Tillväxtverkets webb:
Lunchkafé för livskraftiga landsbygder 20/10 Länk till annan webbplats.

Publicerades