Landsbygdsnätverket
Collage med bilder på musslor, rom och kassodling av fisk.

Lunchseminarium: Utvärdering av investeringsstöden för vattenbruk och beredningsindustri

Torsdagen den 8 september kl. 12.00 - 12.45.

I det svenska havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet för företag att söka stöd för investeringar inom vattenbruk och beredning av fiskprodukter. Syftet med stödet är att främja investeringar som främjar konkurrenskraft, sysselsättning och en hållbar utveckling av sektorerna. Inom vattenbruket ges även startstöd för att underlätta för nya entreprenörer att starta vattenbruksföretag.

I en ny utvärderingsrapport har vi på Agrifood Economics Centre analyserat effekterna av dessa stöd. På lunchseminariet den 8 september kommer vi att presentera vad stöden har för ekonomiska effekter i de företag som har fått stöd. Vi undersöker bland annat vad som har hänt med företagens produktivitet, produktionsvärde och sysselsättning.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Möteslänken kommer att mejlas till dig någon dag innan.

Publicerades