Landsbygdsnätverket

Regional upphandlingsdag, Stockholm

Den 1 juni bjuder MATtanken och Länsstyrelsen i Stockholms län in till en regional upphandlingsdag med tema: Fisk.

Publicerades