Landsbygdsnätverket
Collage med grafiska element för Rural Pact och foto från Ultuna.

Rural Pact-konferens

Ultuna, Uppsala 3-4 maj. Konferensen arrangeras som en del av Landsbygdsveckan och Sveriges ordförandskap för EU:s ministerråd. Delar av torsdagens program kommer att sändas live på Youtube.

Den långsiktiga visionen för EU:s landsbygder lanserades i juni 2021. Sedan dess har mobilisering av Rural Pact, landsbygdspakten, påbörjats för att göra Europas landsbygder starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och välmående till 2040. Vilka erfarenheter har gjorts hittills och vad kan EU:s medlemsländer lära av varandra?

Målgrupp: Inbjudna gäster. Delar av torsdagens program webbsänds, se nedan.

Webbsändning torsdag 4 maj


Flera delar av programmet kommer att webbsändas live på Youtube.
Vi direktsänder kl. 9.00 - 11.30 samt kl. 16.00 - 17.00.

Länk till webbsändningen Länk till annan webbplats.

Publicerades