Landsbygdsnätverket

Genom Studio MATtanken kan du delta i angelägna studiosamtal om offentliga måltider oavsett var du bor. Slå dig ner vid din skärm, häll upp en kopp kaffe och häng på!

Studio MATtanken: Policy-spaning

Studio MATtanken, fredag den 24 februari, kl. 08.30-09.15.

Vad ska en bra måltidspolicy innehålla? Hur blir det ett användbart dokument? Eller kan det vara enklare utan policy? I februaris Studio MATtanken pratar vi om styrdokument inom offentliga måltider, en fråga som ständigt är aktuell.

MATtanken har i flera år samlat kommuners måltidspolicydokument på vår webb Länk till annan webbplats.. Dokumenten ser olika ut för olika organisationer, vilket är naturligt. En del är kortfattade och allmänt hållna, en del är mer omfattande och detaljerade.

Under studiosamtalet lyfter vi olika tankar och synpunkter kring måltidspolicyns värde och användbarhet. En av de medverkande i studion är Åsa Carlstein, måltidschef i Grästorps kommun där en ny måltidspolicy nyligen har antagits Länk till annan webbplats.. Policyn är gedigen och har också med ett nytt område – beredskapsfrågan. Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och tidigare måltidschef, berättar om hur Strängnäs kommun jobbat för att kommunicera sitt styrdokument externt genom en tecknad serie.

Här finns zoomlänk och information om Studio MATtanken.


Publicerades