Landsbygdsnätverket

Bild: Sweden Food Arena. Länk till förstudien hittar du längst ner på sidan.

Utveckling av ett modernt innovationssystem för livsmedelskedjan

Landsbygdsnätverket bjuder in till en digital träff den 5 april - Hur kan vi tillsammans bygga ett modernt innovationssystem som stöttar företagens tillväxt?

När: Tisdagen den 5 april klockan 8.00 - 9.00.
Var: Digitalt i Zoom

Anmälan

Till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - länken öppnas i ett nytt fönster.
Länken till den digitala träffen skickas till din e-postadress dagen före mötet.
Anmäl dig senast den 3 april.

Hur kan vi tillsammans bygga ett modernt innovationssystem som stöttar företagens tillväxt?

Sweden Food Arena har under 2020-2021 presenterat ett antal kunskapsrapporter* som bygger bla på en innovationsenkät som 1 355 företag har svarat på. Insikterna från enkäten och kartläggningarna pekar på ett antal utmaningar innovationssystemet har idag.

Under vintern har Sweden Food Arena tillsammans med SISP, SAMLA nätverket via RISE och Landsbygdsnätverket bedrivit förstudie som heter Utveckling av ett modernt innovationssystem**.

Förstudien är indelad i tre arbetspaket:

  1. Satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation
  2. Ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag
  3. Satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer

Under mötet presenteras både insikter och några olika förslag för diskussion.

*Länk till: Kunskapsrapporter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - länken öppnas i ett nytt fönster.
**Länk till: Utveckling av ett modernt innovationssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - länken öppnas i ett nytt fönster.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Anna Hedberg som leder träffen, 036-15 89 49.
Anna är samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Publicerades