Landsbygdsnätverket
Enkel karta som visar kommungränser vid kust.

Vattenbruk i fysisk planering - Inspiration och workshop

Digital workshop om vattenbruket i den fysiska planeringen onsdagen den 1 februari klockan 8.30 - 12.00.

Jordbruksverkets fokusgruppen för hållbar utveckling av svenskt vattenbruk välkomnar representanter från kommuner, regioner och länsstyrelser som jobbar med fysisk planering eller vattenbruk till en workshop om vattenbruket i den fysiska planeringen.

Läs mer och anmäl dig här

 

Publicerades