Landsbygdsnätverket

Foto: Katrineholms kommun.

Vildsvinsnätverket - nätverksträff

MATtankens verkar för att främja mer vildsvinskött i offentliga kök. Genom vildsvinsnätverk vill vi öka kunskapen och hitta nya lösningar för att få mer vildsvinskött att nå matgästerna. Den 9 februari, kl. 13.30-15.00 är det digital nätverksträff med temat: Resultat från den uppföljande kartläggningen - inköp av vildsvinskött i offentliga kök. Vad har hänt sedan förra kartläggningen? Nuläge och framåtblick.

Publicerades