Landsbygdsnätverket
Collage med bilder från fiskebåt.

Foto övre raden: Gustav Hellström. Foto undre raden: Andreas Sundelöf

Webbinarium: Tonfiskens återkomst till Sverige

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till ett spännande webbinarium om tonfisk i svenska vatten. Torsdag 16 juni kl. 9.00 - 10.30.

Den blåfenade tonfisken är en djupdykande, snabb, uthållig, stor och majestätisk fiskart som också är ekonomisk betydelsefull. Under sent 1800-tal och fram till mitten av 1900-talet fiskades det tonfisk i svenska vatten av både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Eftersom tonfisk är en viktig födokälla för människan, samt att efterfrågan ökade kraftigt under senare delen av 1900-talet, bidrog det till att det internationellt fiskades kraftigt på tonfisk. Det ledde bland annat till att den blåfenade tonfisken nästan dog ut. Restriktioner infördes och nu har den blåfenade tonfisken återvänt till svenska vatten.

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till ett spännande webbinarium om tonfisk i svenska vatten. SLU Vilt fisk och miljö har under några års tid arbetet tillsammans med DTU Aqua i ett märkningsprojekt för att få en bättre bild av artens hälsa och rörelsemönster. På webbinariet kommer Andreas, Tomas och Gustav från SLU Vilt fisk och miljö att berätta om tonfiskens historik i svenska vatten och det tidigare fisket på arten. De kommer att tala om den förvaltning som SLU bidrar till inom ICCAT och de utmaningar som finns idag samt resultat och framtida målsättningar i märkningsprojektet och deras samarbete med fritidsfisket och yrkesfisket.

Efter SLU:s pass kommer Fredrik Arrhenius från Näringsdepartementet att berätta om förutsättningarna för ett svenskt fiske på blåfenad tonfisk.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.


Publicerades