Landsbygdsnätverket

Workshop om digital mobilisering inför strategiskrivande

Den 2 mars kl. 9.30-12.00 bjuder LUS och Landsbygdsnätverket in till en digital workshop där vi ska utbyta erfarenheter, tips och idéer om hur vi kan mobilisera partnerskap digitalt inför programperioden 2023-2027.
Målgrupp: Skrivargrupper, LAG, verksamhetskontor i leaderområden

Publicerades