Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 15 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Harald Svensson

Ordförande
Jan Cedervärn
Jordbruksverket
036-15 60 13

Anneli Gunnars

Ledamot
Anneli Gunnars
Naturbruksskolornas förening
070-382 28 00

Christina Milén Jacobsson

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521-72 55 15

Ledamot
John Gambe
Lokalt ledd utveckling FOG
0498-501 80

Marianne Wetterin

Ledamot
Marianne Wetterin
Naturvårdsverket
010-698 14 23

Patrik Nilsson

Ledamot
Mathias Mellgren
Företagarna
070-602 08 19

Thomas Norrby

Ledamot
Thomas Norrby
Sveriges Lantbruksuniversitet
018-67 18 89

Åse Classon

Ledamot
Åse Classon
Hela Sverige ska leva
070-581 35 50

Åza Rydén

Adjungerad resurs
Åza Rydén
Svenska ESF-rådet

Anders Johansson

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Caroline Waldheim

Ledamot
Caroline Waldheim
Svenska Fotbollförbundet
072-540 03 59

Ledamot
Eva Engström
Länsstyrelserna
010-225 33 95

Ledamot
Lovisa Carneland
Lokalt ledd utveckling
070-882 06 10

Ledamot
Martin Olauzon
Tillväxtverket

Ledamot
Sofia Björnsson
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08

Tore Jonsson

Ledamot
Tore Johnsson
Sv Fiskares Producentorg
070-753 40 61

Lina Andersson

Adjungerad resurs
Lena Callisen
Jordbruksverket
036-15 57 78

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU