Landsbygdsnätverket
Ett antal personer står med ryggarna mot kameran och blickar ut mot vattnet från en klippa.

Foto: Anders Järkendal/Scandinav bildbyrå

Tips för innovationsfrämjande

På den här sidan samlar vi exempel på forskning, processer, projekt och andra initiativ som på olika sätt kan främja innovation i landsbygder.

Ny väg till innovativa värlfärdslösningar

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tillsammans med Tillväxtverket och Region Örebro län tagit fram en handbok - Ny väg till innovativa välfärdslösningar. Den innehåller bland annat exempel på framgångsrik samverkan mellan kommuner, regioner och sociala företag.

Handboken finns på SKR:s webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicebanken

Ett projekt som har sammanställt en servicebank med processer som skett i sex län, elva kommuner och många lokalsamhällen. I servicebanken beskrivs vilka processverktyg som har använts och vilka konkreta servicelösningar som har kommit fram.

Läs mer på Servicebankens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet Servicelyftet

Ska utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla och utveckla den lokala servicen på landsbygden. Tillsammans med det lokala näringslivet, regioner och kommuner, länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva samt andra lokala organisationer och föreningar har utvecklingsprocesser startats för att stärka servicen lokalt.

Läs mer på Servicelyftets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer inspiration finns på Servicelyftets Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalekonomidagarna 2020

Lokalekonomidagarna 2020 hade temat social innovation och inledningstalare var Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet. Hon föreläste om kopplingen mellan social innovation, samhällsutmaningar, landsbygdsutveckling och arbetet med Agenda.

Föreläsningarna på Lokalekonomidagarnas Youtubekanal Länk till annan webbplats.

Inkluderande Innovation i skärningspunkter

En vägvisare till praktiska insatser för inkluderande innovation som är framtagen av projektet Intersective Innovation.

Läs mer på Intersective Innovations webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På den här sidan kan du ladda ner guiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilda bygdebolag

Bygdebolag kan vara en bas för nya innovationer i landsbygder. Här finns ett seminarium hur man startar dem.

Se seminariet på Coompanions Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ladda ner handboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erfarenheter från innovationsplattformar

Rapport om utveckling av innovationskapacitet och innovationsledning för hållbar samhällsutveckling i städer.

Läs hela rapporten på den här sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationsprocesser i småföretagargrupper

Inom Växtlust Värmlands samarbetsprojekt med Österrike (The Swedish part of "Smart Region Innovation Driver") har leaderområdet arbetat med två grupper småföretag från mixade branscher med olika erfarenheter och som är verksamma i flera kommuner.

Läs mer på Växtlust Värmlands webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.