Landsbygdsnätverket
Två män luktar på torkad humle vid Humleodlarföreningen i Östergötland.

Leaderbussen Östergötland

Samtidigt som våren anlände till Östergötland arrangerade Leader Folkungaland en tur med Leaderbussen. Med på resan hade man passat på att bjuda in nyanställda leaderhandläggare på Jordbruksverket. Syftet var att visa hur Leader fungerar i praktiken och öka förståelsen om vikten av att minska byråkratin som projekten utsätts för.

Människor står utanför bussen och lyssnar på en kvinna som pratar.
- Det här är ett bra sätt att få marknadsföra vår verksamhet och få träffa projektägarna på hemmaplan. Jag tror också att de uppskattar att få visa upp sina projekt för ett stort antal människor som är intresserade av att få veta mer om projekten, säger Jeanette Uner, verksamhetsledare för Leader Folkungaland.

Redan innan gruppen samlades för avresa hade P4 Östergötland hunnit göra en radiointervju med Jan Owe-Larsson som är ordförande i LAG.

Planeringsarbetet startades upp under hösten 2017, sex månader innan resan skulle genomföras. Då utsågs en arbetsgrupp som skulle planera och samordna arbetet. Ganska omgående kontaktades de projekt som man ville skulle medverka i programmet. Studiebesöken kvalitetssäkrades genom att projektvärdar utsågs, de hjälpte också projekten med förberedelserna. Alla projektägare fick tre frågor att utgå från i sina presentationer.

Försäljning av gårdsprodukter

Satsningarna genom Leader hos Kristina på Fröö gård, Reymyre Byalag, Vreta SkiCenter, Humleodlarföreningen i Östergötland och Ny på landet speglade väl de olika insatsområdena i den lokala utvecklingsstrategin, vilket också var syftet. Hos Kristina kunde deltagarna dessutom köpa med sig köttprodukter, senap och annat smått från hennes gård. Kön till kassadisken ringlade sig lång och som tur var fanns det kylboxar i bussen.

Dela in i grupper

Restiden i bussen blandades med korta föredrag och spontana diskussioner. En reflektion som Jeanette gjorde efter resan var att man borde ha delat in deltagarna i blandade grupper redan från början för att få till ett bättre erfarenhetsutbyte. Nu satt de flesta med någon de redan kände. Något som däremot fungerade mycket bra var den bärbara talförstärkare som köptes in inför bussresan. Det gjorde att ingen behövde missa vad föredragshållarna som hade sina presentationer utomhus sa.

- Jag tror att en sådan här resa kan ge ringar på vattnet både i nuvarande och inför kommande programperiod, säger Jan Owe-Larsson.