Landsbygdsnätverket
Michael Cornell pratar inför deltagarna under ångbåtsturen på Vättern.

Leaderbussen Vättern

Det blev en tur både på och runt Vättern när Leader Vättern bjöd in till resa med Leaderbussen i maj. Dessutom passade man på att samtidigt hålla årsstämma.

En grupp samlas utanför Klangehamns fisk.
- Leaderbussen känns som ett bra koncept - att titta på grejer i verkligheten och göra en aktivitet tillsammans, säger Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern.

Planeringsarbetet inför resan påbörjades under hösten 2017 och utskick till berörda intressenter gjordes i januari och februari.

- Jag som verksamhetsledare gjorde merparten av planeringsarbetet med god hjälp av en planeringsgrupp om tre personer med två deltagare från LAG, som bland annat ansvarade för att boka besök. Vi hade ytterligare personer från LAG som var engagerade under dagen, säger Adam Johansson.

Resan inleddes med en tur med ångbåt över Vättern. Deltagarna samlades i Hästholmen och fick innan avfärd fika och en rundtur av LAG-ordföranden Michael Cornell i hamnen – som utvecklats med stöd från Leader.

Diskussion i grupp på båten

Väl på båten delades man in i förbestämda grupper och fick frågor att diskutera – med vågornas brus i bakgrunden. I hamnen i Hjo blev det lunch och årsstämma för Leader Vättern.

- Jag tycker att det arbetsmässigt var lyckat att slå ihop de båda tillfällena. Man vill ju gärna erbjuda ett bra program även på årsstämman för att locka folk dit och det blir ganska mycket arbete om man ska arrangera två större grejer i tät följd, säger Adam Johansson.

Dessutom, menar han, fanns det möjlighet för den som endast ville besöka årsstämman.

I Hjo hoppade deltagarna sedan på en buss till Klangehamns fisk, därefter Hammar för fika och till slut tillbaka till Hästholmen.

"Väl investerad tid"

Adam Johansson ger rådet till andra att vara ute i god tid med inbjudan till personer som man vet har mycket uppbokat. Den främsta målgruppen för resan var kommunala och regionala företrädare.

- Försök också att erbjuda ett bra program som gör att deltagarna känner att det blir väl investerad tid att delta.

Ett annat tips är att dela upp uppgifterna.

- Hjälps åt! Jag är väldigt nöjd med vår arbetsfördelning där väldigt många var med och bidrog för att det skulle bli en bra dag.