Landsbygdsnätverket

Tips och råd

En resa med leaderbussen är en uppskattad metod för att visa upp de resultat och mervärden som leadermetoden för med sig. Bussen är en rullande mötesplats som ger möjlighet för både nätverkande, inspiration och ny kunskap. Fyra resor på olika platser i landet har genomförts genom Landsbygdsnätverket för att utveckla metoder och arbetssätt som sedan ska spridas vidare till andra. Värdefulla tips och råd från resorna finns samlade på denna sida.

Före resan

Börja planera i god tid! Starta planeringsarbetet minst tre månader före planerad resa. Lägg ordentligt med tid på planeringen - det har ni igen när det blir dags för genomförandet. Börja med att identifiera vilken målgrupp ni vill ha med på resan. Bestäm er för vilka tematiska inriktningar ni vill fokusera på och sätt programmet därefter. Ta tidigt kontakt med de projekt
eller företag som ni vill ha med i programmet. Ett genomtänkt program med inspiratörer och studiebesök som hänger ihop får ett bättre utfall. Programmet kan mycket väl bestå av flera olika ämnes- och temainriktningar.

Skicka gärna ut förhandsinfo med ”save the date” till de personer och organisationer som ni vill ska delta. Gör det så tidigt som möjligt och tänk på att också ge en kort beskrivning om vad Lederbussen är för att undvika missuppfattningar.

När ni planerar för studiebesök, tänk då på att ta reda på om platsen är tillgänglig med buss och för personer med funktionsvariationer. S

kicka ut inbjudan med slutligt program så tidigt som möjligt. Det underlättar för deltagarna att faktiskt prioritera att delta på resan. När tiden för genomförande närmar sig är det bra att skicka ut en påminnelse med bra tips att tänka på inför resan.

Totalkostnaden för resa med cirka 50 deltagare landar på cirka 30 000 kronor.

Fyra råd före resan

 • Jobba på att få sändlistan klar i god tid. Hitta nyckelpersoner i kommunerna som behöver kontaktas särskilt och som kan hjälpa till att sprida inbjudan.
 • Informera projekten om vad ni vill ha ut av besöket.
 • Gör en aktivitets- och kommunikationsplan med en tydlig arbetsfördelning.
 • Bjud in journalister att delta på resan alternativt att de möter upp vid något stopp. Bestäm vem som är presskontakt innan resan

Under resan

Som alltid är det viktigt att hålla tiden, i synnerhet när man är på en rullande mötesplats. Var inte rädd för att styra deltagarna i syfte att de ska få ut så mycket som möjligt av resan. Att ha förberedda frågor att diskutera underlättar för erfarenhetsutbytet. Undvik därför
att låta deltagarna själva helt och hållet få bestämma över vad de vill prata om under bussresan. Det går att använda sig av olika metoder för att få fart på diskussionerna. Ett förslag kan vara att inleda varje ämne med ett kort föredrag av en inspiratör för att sedan via
mentimeter presentera frågan som ska diskuteras. Frågan kan besvaras antingen före eller efter diskussionspasset. En god idé är att låta deltagarna byta platser
mellan varje fråga.

Passa på att servera mat från regionen om det går. Det kanske till och med går att äta på en plats där ett studiebesök förläggs. Att kunna handla eventuella produkter som ingår i studiebesöket är alltid uppskattat, tänk då på att det bör finnas kylmöjligheter på bussen om det handlar om mat. Stäm av innan besöket med projektet/företagaren om det är möjligt med försäljning. Det blir en del av upplevelsen och ett mervärde för projektet eller företaget som ni besöker.

Fyra råd under resan

 • Förbered frågor som kan diskuteras under bussresan. Låt gärna varje fråga inledas med en kortare inspirerande föredragning.
 • Gör namnbrickor till alla
 • Låt deltagarna byta plats med varandra under bussresan.
 • Använd gärna mobil högtalare när ni är utomhus

Efter resan

När resan med leaderbussen är avlutad är det lika viktigt med efterarbetet som med förarbetet. Skicka snabbt ut en enkel utvärdering till deltagarna och till de projekt och företag som ni har besökt. Det är också värdefullt att i arbetsgruppen, eller i LAG, reflektera
över lärdomar och slutsatser. Kan metoden med rullande mötesplats användas i andra sammanhang eller kan andra aktiviteter som är på gång inspireras och utvecklas av leaderbussen som metod?

Fyra råd efter resan

 • Skicka ut en enkel utvärdering till deltagarna.
 • Avsätt tid i arbetsgruppen för att reflektera över utvärderingssvar och lärdomar för att kunna använda i andra sammanhang.
 • Återkoppla gärna till deltagarna med utvärderingsresultat, sammanfattning av dagen och foton.
 • Kom ihåg att fira en lyckad aktivitet!

Vill du veta mer?

Kerstin Sipola, Leader Tornedalen 2020
Telefon: 070-617 53 70

Jeanette Unér, Leader Folkungaland
Telefon: 070- 460 35 06

Lovisa Johansson Hollsten, Leader Nordvästra Skaraborg
Telefon: 070-257 70 39